Adresse service

Giv din virksomhed et professionelt image med vores adresseservice med bemandet reception. Vi kalder det en professionel erhvervs adresse !

Få adresse service igennem Adrservice

Vi tilbyder en professionel adresseservice, der gør det muligt for jeres virksomhed at frigøre ressourcer og undgå dyre lejemål. Vores adresseservice fungerer ligesom, hvis adressen var jeres eget kontor – bare uden høje huslejeomkostninger.

Vi modtager jeres post og giver besked herom. Vi tilbyder at scanne jeres post og sende via e-mail eller sende det videre med Postdanmark.
I kan også hente jeres post på vores kontor på de samme dage, som posten håndteres.

Der er mange fordele ved at benytte vores adresseservice. Nogle af dem kan du se nedenfor:

  • Besked om modtaget post pr e-mail eller sms
  • Benyt adressen på dine visitkort, hjemmeside og marketing
  • Pakkemodtagelse uden at du er tilstede
  • Lav udgift i forhold til eget kontor
  • Beskyt din private adresse og undgå uventede gæster
  • Uventede gæster bliver tilbudt at lægge en besked til dig
  • Kan sættes op i løbet af et par timer

Post modtages og håndteres efter aftale

Vi modtager og håndterer din post dagligt. Al post sorteres og datostemples, og vi giver dig besked om, hvad du har modtaget.

Det er op til dig om hvordan vi efterfølgende skal håndtere din post, f.eks. åbne dine breve, scanne og videresendelse via email, frasortering af reklamepost, videresendelse pr. post eller kurér. Du kan vælge om alt eller noget udvalgt post skal sendes dagligt, efter faste timeintervaller eller blot engang imellem. De fleste af vores kunder ønsker henlæggelse af post til senere afhentning.

Mulighederne er mange og vores rolle er at fungere som din forlængede arm og arbejder efter aftalt håndteringsinstruks f.esk indsættelse af modtagne checks i bank, osv., Vi håndtere din post og dine kunder som du ønsker og indretter os til det der fungerer bedst for dig.

I praksis er det et samarbejde og en indlæringsproces, som vi typisk får lagt i faste rammer i løbet af de første uger af samarbejdet, og som derefter tilrettes løbende.

Hurtig opstart, bestil adresse service til din virksomhed allerede i dag!